TRESCHOW-FRITZØE MED REKORDRESULTAT I 2021

Sterke markeder for byggevarer, effektiv drift og vellykkede strategiske grep gjorde at Treschow-Fritzøe fortsatte fremgangen, og fikk et historisk godt driftsresultat i fjor. Konsernets finansielle stilling er solid, med netto gjeldfri balanse og likviditet som gir handlefrihet.

Omsetningen økte med 22 prosent til 3,3 milliarder kroner, og driftsresultatet (EBITDA) mer enn doblet seg, fra 209 millioner kroner i 2020 til 436 millioner kroner som er det beste resultatet
i konsernets historie.

Solid innsats

– 2021 ble et godt år for oss. Omsetningsveksten fortsatte og vi oppnådde et betydelig resultat-løft. Alle våre kompetente medarbeiderne skal ha honnør for dette. For selv om vi har hatt fordel av sterke skandinaviske byggevaremarkeder og i hovedsak vært skjermet fra negative korona-effekter,
oppnås ikke slike resultater uten dyktig ledelse og formidabel innsats i alle ledd,
sier eier og styreleder Michael Stang Treschow.

Han understreker at konsernstrukturen har funnet en god form ved at de etablerte industrielle virksomhetene er komplettert med finansielle investeringer.

– Vi har godt grunnlag for videre lønnsom vekst, og har ambisiøse langsiktige mål, sier Stang Treschow.

Nye strategiske grep i 2021

-Vi arbeider systematisk med å videreutvikle virksomhetene og har også i 2021 gjennomført flere strategiske grep som styrker konsernet, sier konsernsjef Dag J. Opedal.

I fjor etablerte konsernet Fritzøe Nordic som består av de fem operative selskapene;
norske Fritzøe Engros, de tre svenske selskapene CEOS, Ljungberg Fritzøe og Skivspecialisten samt danske DLH. Cato Ness overtok som administrerende direktør i Fritzøe Nordic høsten 2021.

-Våre handelsselskaper i Fritzøe Nordic innen trebaserte byggevarer utgjør det største forretningsområdet. Med en samlet omsetning på over 3 milliarder kroner har vi tatt posisjonen som markedsledende aktør i Skandinavia, og Fritzøe Nordic gir økt mulighet for samordning og synergier. Alle fem selskapene leverte sterke resultater i fjor. Fremgangen skyldes en kombinasjon av økte markedsandeler og kostnadskontroll, samtidig som selskapene på flere produktområder
lykkes i å få kompensert for høyere innkjøpspriser, fortsetter Opedal.

Bred fremgang

Også de andre industrielle virksomhetene i konsernet oppnådde gode resultater i 2021;

Fritzøe Skoger fortsatte fremgangen etter et godt 2020, og økte i fjor tømmeravvirkningen til over 100.000 kubikkmeter. Inntektene fra Fritzøe Kraftstasjon i Larvik økte også betydelig.
Fritzøe Skoger ble i 2020 omdannet fra enkeltmannsforetak til aksjeselskap, og dette har styrket virksomhetens muligheter for investeringer og utviklingsprosjekter.

Fritzøe Eiendom arbeidet videre med sine bolig- og næringsprosjekter i Larvik, og nådde i 2021 flere viktige milepæler. Det var byggestart for boligprosjektet Sanden 5, som omfatter 64 sjønære leiligheter som har vist seg attraktive i markedet. Reguleringsprosessen for Bergeløkka som består av 80 dekar for utvikling av næring og boliger rett ved E18 har startet i et godt samarbeid med Larvik kommune. Også andre utviklingsprosjekter har kommet nærmere realisering i løpet av fjoråret.

Lundhs, hvor Treschow-Fritzøe har en eierandel på 50 prosent, viste noe bedre resultat enn i 2020, til tross for fortsatte korona-utfordringer for både salg og logistikk. Selskapet legger grunnlaget for å ta en større del av markedet for naturstein.

I selskapet Formula Automobile Norge (eid 1/3 av Treschow-Fritzøe) som forhandler de eksklusive bilmerkene Ferrari og Maserati, er det gjennomført en vellykket snuoperasjon, og selskapet oppnådde positivt driftsresultat (EBITDA) i 2021. Høsten 2021 fikk selskapet autorisasjon som eneforhandler av Ferrari i Norge.

Nye investeringsmidler ble i 2021 tilført Fritzøe Kapital, som ble etablert i 2020 og som forvalter langsiktige finansielle plasseringer innen aksjer, obligasjoner og venture-investeringer.

Også satsingen på Fritzøe Energi som arbeider med konsernets aktiviteter innen fjernvarme, vannkraft og annen fornybar energi – blant annet knyttet til ressurser i Fritzøe Skoger – ble videreutviklet i året som gikk. Hammerdalen Fjernvarme AS som inngår i denne satsingen, fikk i 2021 konsesjon fra NVE for levering av sjøvannsbasert, grønn energi til hele Larvik sentrum.

Usikkerhet fremover

Treschow-Fritzøes virksomheter har gjennomgående fått en tilfredsstillende start på 2022. Den makroøkonomiske og geopolitiske situasjonen skaper imidlertid usikkerhet fremover, ikke minst innenfor markedene og leveransekjedene for byggevarer og naturstein. Det er også økt usikkerhet knyttet til utviklingen i de finansielle markedene.

Nøkkeltall

Nøkkeltall for konsernet Treschow-Fritzøe (millioner kroner)

Treschow-Fritzøe AS er heleid av Michael Stang Treschow.

Larvik 9. mai 2022

Kontaktpersoner:

Dag J. Opedal (CEO)
Telefon 900 40 460

Stian Nalum Tvetene (CFO)
Telefon 918 60 180

Fornybar energi

Treschow-Fritzøe følger nøye debatten som pågår om kraftbehov i regionen med utgangspunkt i kraftpriser og framtidig behov for energi i Grenlandsområdet og Vestfold.  

Les mer …

FRITZØE SKOGER KJØPER SKOGEIENDOMMER I SKIEN OG BAMBLE

Michael Stang Treschow styrker sin satsning på skogdrift og kjøper gjennom selskapet Fritzøe Skoger, to eiendommer på til sammen 34.000 dekar i Skien og Bamble. …

Les mer …

TRESCHOW-FRITZØE MED REKORDRESULTAT I 2021

Sterke markeder for byggevarer, effektiv drift og vellykkede strategiske grep gjorde at Treschow-Fritzøe fortsatte fremgangen, og fikk et historisk godt driftsresultat i fjor. Konsernets finansielle …

Les mer …

Cato Ness ansettes i Treschow Fritzøe med overordnet ansvar for utvikling av konsernets handelsvirksomhet.

Treschow Fritzøes handelsvirksomhet omsetter i år for nivå 3 mrd. nok og består av Fritzøe Engros AS i Norge, CEOS AB og Ljungberg Fritzøe AB …

Les mer …

SOLID RESULTATVEKST FOR TRESCHOW-FRITZØE

Godt skandinavisk marked for byggevarer, sterk drift, strukturelle tilpasninger i konsernet og tiltak for å håndtere Covid-19 gjorde at Treschow-Fritzøe fortsatte fremgangen i 2020. Konsernet …

Les mer …

Fritzøe Engros er Miljøfyrtårn

Fritzøe Engros AS har i en årrekke jobbet målrettet med miljø- og bærekraftaspekter ved sine produkter, og fører i dag flere hundre sertifiserte og miljømerkede …

Les mer …

Fritzøe Engros kjøper Hardstuff

Fritzøe Engros AS overtok fra begynnelsen av januar Hardstuff AS på Nesbru i Asker.

Les mer …

Sammen for Livet får statsstøtte i 2021

Sammen for Livet bevilges 2,3 millioner kroner over statsbudsjettet for 2021. Det er resultatet etter budsjettforliket mellom regjeringen og FrP.

Les mer …

VIKTIG ANERKJENNELSE AV SOSIALT ENGASJEMENT

Statsminister Erna Solberg ga viktig anerkjennelse til det Treschow-Fritzøe-finansierte Sammen for Livet da hun 15. september var på besøk i Larvik.

Les mer …

SOLID RESULTAT FOR TRESCHOW-FRITZØE I 2019

Gode markeder, dyktige og dedikerte medarbeidere, stø kurs og en langsiktig styrking av virksomhetene i konsernet ga en omsetning på 2,4 milliarder kroner og et …

Les mer …

TRESCHOW-FRITZØE UTVIDER SATSINGEN PÅ BYGGEVAREDISTRIBUSJON

Treschow-Fritzøe AS eier og drifter selskaper innen skogsdrift, eiendom, larvikittindustri, byggevaredistribusjon og programvareutvikling. Forretningsområdet byggevaredistribusjon består av Fritzøe Engros AS i Norge, CEOS AB og …

Les mer …

Ny administrerende direktør i Fritzøe Eiendom

Petter Falkgård Andersen er ansatt som administrerende direktør i Fritzøe Eiendom AS.

Les mer …

Mille-Marie Treschow er død

Mille-Marie Treschow er død 64 år gammel.

Les mer …

TRESCHOW-FRITZØE MED REKORDRESULTAT

Treschow-Fritzøe AS fikk i 2017 et årsresultat på 550 millioner kroner etter skatt. Omsetningen i Treschow-Fritzøe gruppen var på 2,0 milliarder kroner.

Les mer …

FRITZØE SKOGER SØKER OMDANNING TIL AKSJESELSKAP

Norsk skogbruk har flere utfordringer etter strukturendringene i treforedlingsindustrien, og næringen arbeider aktivt med nye muligheter i det grønne skiftet. Nå velger Fritzøe Skoger å …

Les mer …

Treschow-Fritzøe selger sin eierandel i Carlsen Fritzøe

Thomas Beck overtar Treschow-Fritzøes aksjer og blir 100 %-eier

Les mer …

Treschow-Fritzøe AS har solgt sin eierpost i Holte AS

Treschow-Fritzøe AS har solgt sin eierpost på 34 % i Holte AS, til Andiamo AS som eies av Eilif Holte.

Les mer …

FRITZØEPARKEN PÅ NETT

1700 dekar med kulturlandskap, en blanding av bar- og løvskog. Fritzøeparken er et landskapsvernområde med vekt på vern fremfor ren tømmerproduksjon. Med våre nye nettsider, …

Les mer …

TRESCHOW-FRITZØE MED STERKT RESULTAT I 2016

Treschow-Fritzøe fortsetter veksten, og konsernets resultat før skatt ble 137 millioner kroner. Resultatet er 39 millioner kroner bedre enn i 2015 – og det beste …

Les mer …

Nytt samarbeid gir resultater

Treschow-Fritzøe AS er sammen med forfatter Jørn Lier Horst og håndballspiller Anja Hammerseng Edin medeier i Sammen For Livet AS. Samarbeidet begynner nå å bære …

Les mer …

“Sammen for livet” – et prosjekt basert på sosialt entreprenørskap

Treschow-Fritzøe støtter unikt prosjekt som skal bidra til at innsatte i norske fengsler kommer seg videre i utdanning og jobb etter soning.

Les mer …

Treschow-Fritzøe fortsatte resultatveksten i 2015

Treschow-Fritzøes resultat før skatt ble 98 millioner kroner. Konsernet økte dermed resultatet med 35 millioner kroner fra 2014.

Les mer …

Fritzøe Engros AS kjøper Interwood AS

Fritzøe Engros AS kjøper alle aksjene i Interwood AS i Drammen, en anerkjent kvalitetsleverandør til det norske markedet for trearbeidene industri .

Les mer …

Årets julegave går til Gurvika

Denne julen har Treschow-Fritzøe i samarbeid med Carlsen Fritzøe, den lokale byggevarespesialist, valgt å gi en julegave til Gurvika. Julehilsenen kommer i form av et …

Les mer …

Arkitektens tanker om Sanden Brygge – Fritzøe Eiendoms boligprosjekt på Larviks beste tomt

Kvalitet har vært et styrende premiss siden oppstart av boligprosjektet Sanden Brygge – både når det gjelder arkitektur, planløsning, materialer, omgivelser og miljø. Se hva …

Les mer …

Ny resultatvekst for Treschow-Fritzøe i 2014 – Michael Stang Treschow ny eier

Treschow-Fritzøe fikk et driftsresultat på 89 millioner kroner i 2014, som er 26 millioner kroner bedre enn i 2013. Nå tar konsernsjef Michael Stang Treschow …

Les mer …

Nytt kjøkken til Huset

Huset i Larvik har fått nytt kjøkken i julegave fra Treschow-Fritzøe.

Les mer …

Ny administrerende direktør i Fritzøe Engros AS

Espen Randsted (44) ansatt som adm. dir. i Fritzøe Engros.

Les mer …