SOLID RESULTATVEKST FOR TRESCHOW-FRITZØE

Godt skandinavisk marked for byggevarer, sterk drift, strukturelle tilpasninger i konsernet og tiltak for å håndtere Covid-19 gjorde at Treschow-Fritzøe fortsatte fremgangen i 2020. Konsernet er netto gjeldfritt som igjen forsterker handlingsrommet.

Omsetningen økte med 11 prosent til 2,7 milliarder kroner og årsresultatet etter skatt økte med 20 prosent til 181 millioner kroner. Verdijustert egenkapital har passert 5,0 milliarder kroner, etter en økning på nær 500 millioner kroner det siste året.

– Vi er meget tilfredse med resultatene. Vi har nytt godt av et sterkt byggevaremarked, men en vesentlig del av fremgangen skyldes innsatsen og kompetansen til våre ansatte. Jeg er spesielt fornøyd med at den underliggende driften stadig utvikler seg positivt. Sammen med enkelte endringer av konsernstrukturen, med nye satsinger og enkelte nedsalg, gjør dette at vi har en sterk balanse og god likviditet. Konsernets selskaper er i begrenset grad påvirket av koronapandemien. Vi følger vår langsiktige og offensive ambisjon om lønnsom vekst, sier eier Michael Stang Treschow.

Viktige strategiske grep og høy aktivitet i 2020

 -Vi arbeider aktivt for å videreutvikle virksomhetene og har i løpet av 2020 gjennomført flere strategiske grep som styrker konsernet, sier Dag J. Opedal som tiltrådte som styreleder og konsernsjef våren 2020. Han nevner oppkjøp i handelsselskapene, etablering av Fritzøe Kapital, ny kompetanse i styrer og ledergrupper samt salg av Concent AS som viktige tiltak.

Et annet grep er videreutviklingen av Fritzøe Energi som inneholder konsernets aktiviteter innen fjernvarme, vannkraft og potensielt bioenergi – blant annet knyttet til ressurser i Fritzøe Skoger. 

Treschow-Fritzøe består for tiden av fem virksomhetsområder som alle har sterke posisjoner i sine markeder.

Handelsselskapene innen trebaserte produkter vokste betydelig både i omsetning og resultat. 2020 var første hele driftsår etter kjøpet av det tradisjonsrike, danske selskapet DLH A/S. Sammen med Fritzøe Engros AS, Ceos AB og Ljungberg Fritzøe AB leverte handelsselskapene samlet sett et sterkt resultat. Fritzøe Engros AS kjøpte tidligere i år Hardstuff AS som har spesialisert seg bla. innen komposittprodukter. Selskapene er samlet sett markedsledende både i et nasjonalt og skandinavisk perspektiv. Samlet utgjør de nå det største forretningsområdet i omsetning i konsernet.

Fritzøe Eiendom arbeidet videre med flere store bolig- og næringsprosjekter i Larvik, og oppnådde i 2020 flere viktige reguleringsgodkjennelser. Enkelte av selskapets leietagere ble påvirket av koronapandemien, men samlet sett ble resultatet fra næringsutleie, parkering og fjernvarmeleveranser tilfredsstillende og på nivå med året før.

Fritzøe Skoger fikk, etter et meget godt 2019, en resultatnedgang i 2020. Dette forklares i hovedsak ved lavere inntekter fra kraftproduksjonen. Selskapets øvrige virksomhet, hvor tømmerproduksjon er det viktigste, utvikler seg stabilt og godt, i samsvar med langsiktige og bærekraftige driftsplaner. Fritzøe Skoger ble i 2020 godkjent omdannet fra enkeltmanns-foretak til aksjeselskap. Dette styrker virksomhetens muligheter for investeringer og utviklingsprosjekter.

Lundhs, hvor Treschow-Fritzøe har en eierandel på 50 prosent, oppnådde et noe bedre resultat enn i 2019, til tross for de begrensninger koronatiltak satte for aktivt salgsarbeid. Selskapet styrker stadig sin markedssatsing og arbeider målrettet for å ta en større del av markedet for naturstein.

Fritzøe Kapital ble etablert i 2020 og har i løpet av året startet allokeringen av finansielle investeringer innen børsnoterte papirer og obligasjoner. Som del av virksomheten ligger også konsernets engasjementer som er utenfor de fire andre hovedområdene, herunder Autoxo hvor det er gjennomført en snuoperasjon og hvor danske Formula Automobile A/S kom inn som ny hovedeier 2020. 

Fritzøe Energi, som er en ny og fremtidsrettet satsing basert på konsernets aktiviteter innen vannkraft, fjernvarme og potensielt bioenergi, ligger også under Fritzøe Kapital.

Treschow-Fritzøe gruppen er heleid av Michael Stang Treschow.

Treschow-Fritzøe AS – Larvik 18. juni 2021

Kontaktpersoner:
Dag J. Opedal telefon: 90 04 04 60
Stian N. Tvetene telefon: 91 86 01 80

Fornybar energi

Treschow-Fritzøe følger nøye debatten som pågår om kraftbehov i regionen med utgangspunkt i kraftpriser og framtidig behov for energi i Grenlandsområdet og Vestfold.  

Les mer …

FRITZØE SKOGER KJØPER SKOGEIENDOMMER I SKIEN OG BAMBLE

Michael Stang Treschow styrker sin satsning på skogdrift og kjøper gjennom selskapet Fritzøe Skoger, to eiendommer på til sammen 34.000 dekar i Skien og Bamble. …

Les mer …

TRESCHOW-FRITZØE MED REKORDRESULTAT I 2021

Sterke markeder for byggevarer, effektiv drift og vellykkede strategiske grep gjorde at Treschow-Fritzøe fortsatte fremgangen, og fikk et historisk godt driftsresultat i fjor. Konsernets finansielle …

Les mer …

Cato Ness ansettes i Treschow Fritzøe med overordnet ansvar for utvikling av konsernets handelsvirksomhet.

Treschow Fritzøes handelsvirksomhet omsetter i år for nivå 3 mrd. nok og består av Fritzøe Engros AS i Norge, CEOS AB og Ljungberg Fritzøe AB …

Les mer …

SOLID RESULTATVEKST FOR TRESCHOW-FRITZØE

Godt skandinavisk marked for byggevarer, sterk drift, strukturelle tilpasninger i konsernet og tiltak for å håndtere Covid-19 gjorde at Treschow-Fritzøe fortsatte fremgangen i 2020. Konsernet …

Les mer …

Fritzøe Engros er Miljøfyrtårn

Fritzøe Engros AS har i en årrekke jobbet målrettet med miljø- og bærekraftaspekter ved sine produkter, og fører i dag flere hundre sertifiserte og miljømerkede …

Les mer …

Fritzøe Engros kjøper Hardstuff

Fritzøe Engros AS overtok fra begynnelsen av januar Hardstuff AS på Nesbru i Asker.

Les mer …

Sammen for Livet får statsstøtte i 2021

Sammen for Livet bevilges 2,3 millioner kroner over statsbudsjettet for 2021. Det er resultatet etter budsjettforliket mellom regjeringen og FrP.

Les mer …

VIKTIG ANERKJENNELSE AV SOSIALT ENGASJEMENT

Statsminister Erna Solberg ga viktig anerkjennelse til det Treschow-Fritzøe-finansierte Sammen for Livet da hun 15. september var på besøk i Larvik.

Les mer …

SOLID RESULTAT FOR TRESCHOW-FRITZØE I 2019

Gode markeder, dyktige og dedikerte medarbeidere, stø kurs og en langsiktig styrking av virksomhetene i konsernet ga en omsetning på 2,4 milliarder kroner og et …

Les mer …

TRESCHOW-FRITZØE UTVIDER SATSINGEN PÅ BYGGEVAREDISTRIBUSJON

Treschow-Fritzøe AS eier og drifter selskaper innen skogsdrift, eiendom, larvikittindustri, byggevaredistribusjon og programvareutvikling. Forretningsområdet byggevaredistribusjon består av Fritzøe Engros AS i Norge, CEOS AB og …

Les mer …

Ny administrerende direktør i Fritzøe Eiendom

Petter Falkgård Andersen er ansatt som administrerende direktør i Fritzøe Eiendom AS.

Les mer …

Mille-Marie Treschow er død

Mille-Marie Treschow er død 64 år gammel.

Les mer …

TRESCHOW-FRITZØE MED REKORDRESULTAT

Treschow-Fritzøe AS fikk i 2017 et årsresultat på 550 millioner kroner etter skatt. Omsetningen i Treschow-Fritzøe gruppen var på 2,0 milliarder kroner.

Les mer …

FRITZØE SKOGER SØKER OMDANNING TIL AKSJESELSKAP

Norsk skogbruk har flere utfordringer etter strukturendringene i treforedlingsindustrien, og næringen arbeider aktivt med nye muligheter i det grønne skiftet. Nå velger Fritzøe Skoger å …

Les mer …

Treschow-Fritzøe selger sin eierandel i Carlsen Fritzøe

Thomas Beck overtar Treschow-Fritzøes aksjer og blir 100 %-eier

Les mer …

Treschow-Fritzøe AS har solgt sin eierpost i Holte AS

Treschow-Fritzøe AS har solgt sin eierpost på 34 % i Holte AS, til Andiamo AS som eies av Eilif Holte.

Les mer …

FRITZØEPARKEN PÅ NETT

1700 dekar med kulturlandskap, en blanding av bar- og løvskog. Fritzøeparken er et landskapsvernområde med vekt på vern fremfor ren tømmerproduksjon. Med våre nye nettsider, …

Les mer …

TRESCHOW-FRITZØE MED STERKT RESULTAT I 2016

Treschow-Fritzøe fortsetter veksten, og konsernets resultat før skatt ble 137 millioner kroner. Resultatet er 39 millioner kroner bedre enn i 2015 – og det beste …

Les mer …

Nytt samarbeid gir resultater

Treschow-Fritzøe AS er sammen med forfatter Jørn Lier Horst og håndballspiller Anja Hammerseng Edin medeier i Sammen For Livet AS. Samarbeidet begynner nå å bære …

Les mer …

“Sammen for livet” – et prosjekt basert på sosialt entreprenørskap

Treschow-Fritzøe støtter unikt prosjekt som skal bidra til at innsatte i norske fengsler kommer seg videre i utdanning og jobb etter soning.

Les mer …

Treschow-Fritzøe fortsatte resultatveksten i 2015

Treschow-Fritzøes resultat før skatt ble 98 millioner kroner. Konsernet økte dermed resultatet med 35 millioner kroner fra 2014.

Les mer …

Fritzøe Engros AS kjøper Interwood AS

Fritzøe Engros AS kjøper alle aksjene i Interwood AS i Drammen, en anerkjent kvalitetsleverandør til det norske markedet for trearbeidene industri .

Les mer …

Årets julegave går til Gurvika

Denne julen har Treschow-Fritzøe i samarbeid med Carlsen Fritzøe, den lokale byggevarespesialist, valgt å gi en julegave til Gurvika. Julehilsenen kommer i form av et …

Les mer …

Arkitektens tanker om Sanden Brygge – Fritzøe Eiendoms boligprosjekt på Larviks beste tomt

Kvalitet har vært et styrende premiss siden oppstart av boligprosjektet Sanden Brygge – både når det gjelder arkitektur, planløsning, materialer, omgivelser og miljø. Se hva …

Les mer …

Ny resultatvekst for Treschow-Fritzøe i 2014 – Michael Stang Treschow ny eier

Treschow-Fritzøe fikk et driftsresultat på 89 millioner kroner i 2014, som er 26 millioner kroner bedre enn i 2013. Nå tar konsernsjef Michael Stang Treschow …

Les mer …

Nytt kjøkken til Huset

Huset i Larvik har fått nytt kjøkken i julegave fra Treschow-Fritzøe.

Les mer …

Ny administrerende direktør i Fritzøe Engros AS

Espen Randsted (44) ansatt som adm. dir. i Fritzøe Engros.

Les mer …