SOLID RESULTAT FOR TRESCHOW-FRITZØE I 2019

Gode markeder, dyktige og dedikerte medarbeidere, stø kurs og en langsiktig styrking av virksomhetene i konsernet ga en omsetning på 2,4 milliarder kroner og et årsresultat på 151 millioner kroner i 2019 for Treschow-Fritzøe.

Resultatet var ti millioner kroner høyere enn i 2018, tross noe lavere totalomsetning. For mens enkelte av virksomhetene vokste gjennom fjoråret, var det også noen med svakere utvikling.

– Vi er tilfreds med resultatene for 2019. Konsernet går godt og selskapene våre leverer stabilt gode resultater. Vi har de siste årene arbeidet med justeringer i den finansielle strukturen i konsernet og har nå en robust balanse med lite rentebærende gjeld. Likviditeten er god, noe som gir handlingsrom for ytterligere forbedringer og nye, offensive grep fremover, sier eier Michael Stang Treschow.

Høy aktivitet i 2019

Treschow-Fritzøe består av ni selskaper som alle har en sterk posisjon i sine markeder.

Virksomheten for distribusjon av byggevarer styrket sin skandinaviske posisjon gjennom kjøpet av danske DLH. Engrosvirksomhetene er markedsledende i sine respektive markedsområder. Engrosdivisjonen er den klart største enheten i konsernet.

Fritzøe Eiendom ferdigstilte i 2019 flere store og langvarige bolig- og næringsprosjekter. Virksomheten har eiendommer og tomteområder sentralt beliggende i Larvik som det arbeides langsiktig med.

Fritzøe Skoger som opplevde relativt gode tømmerpriser og fikk et godt resultat, har vært gjennom en krevende prosess for omdanning fra enkeltmannsforetak til aksjeselskap. I mai i år fikk selskapet godkjennelse for dette, og Fritzøe Skoger vil bli en fullt ut integrert del av TF-gruppen.

Softwareselskapet Concent som leverer software og tjenester til inkassomarkedet, har de to siste årene investert i en ny og skybasert produktplattform, som vil bli lansert i løpet av 2020. Prosjektet ventes å danne fundamentet for internasjonal vekst og stabil resultatutvikling.

Lundhs, hvor Treschow-Fritzøe har en eierandel på 50 prosent, oppnådde noe svakere resultater i 2019 etter gjennom en årrekke å ha levert gode resultater. Selskapet har styrket sin markedssatsing og arbeider målrettet for å ta en enda sterkere posisjon i markedet for naturstein.

Autoxo oppnådde ikke lønnsomhet i 2019 og har nå gjennomført tiltak for å styrke driften, og det arbeides aktivt for å sikre nødvendig lønnsomhet.

Selv om virksomhetene i konsernet så langt i begrenset grad er rammet av konsekvensene etter smitteverntiltakene mot Covid-19, venter konsernet noe svakere utvikling i 2020 som følge av pandemien. Selskapene har gjennomført tiltak for å stå best mulig rustet mot de langsiktige økonomiske konsekvensene man venter.

Ny konsernsjef

Dag J. Opedal har i en periode vært rådgiver for Treschow-Fritzøe-konsernet og siden april vært styreleder. Han vil fra 1. juli tiltre rollen som konsernsjef. Opedal har omfattende kompetanse og erfaring som toppleder og styreleder i en rekke børsnoterte og private selskaper i ulike bransjer.


Thor Eika fratrer i samsvar med sin arbeidsavtale ved fylte 62 år stillingen som konsernsjef som han har hatt siden 2017. Han vil fortsette i selskapet med oppgaver knyttet til forretningsutvikling og styrearbeid i datterselskaper.

– Dette er en svært god løsning. Jeg gleder meg til samarbeidet med Dag om den videre utviklingen av virksomhetene våre, sier Stang Treschow.

– Jeg vil også takke Thor for hans solide innsats for å bygge langsiktige verdier og er glad for at han blir med videre. Sammen skal vi videreutvikle konsernet innen industri og nye forretningsområder for å sikre fortsatt lønnsom og bærekraftig vekst for kommende generasjoner.

SOLID RESULTAT FOR TRESCHOW-FRITZØE I 2019

Gode markeder, dyktige og dedikerte medarbeidere, stø kurs og en langsiktig styrking av virksomhetene i konsernet ga en omsetning på 2,4 milliarder kroner og et …

Les mer …

DAG J. OPEDAL NY STYRELEDER I TRESCHOW-FRITZØE AS

Dag J. Opedal vil tiltre som styreleder i Treschow-Fritzøe AS etter avholdt generalforsamling denne måneden.

Les mer …

TRESCHOW-FRITZØE UTVIDER SATSINGEN PÅ BYGGEVAREDISTRIBUSJON

Treschow-Fritzøe AS eier og drifter selskaper innen skogsdrift, eiendom, larvikittindustri, byggevaredistribusjon og programvareutvikling. Forretningsområdet byggevaredistribusjon består av Fritzøe Engros AS i Norge, CEOS AB og …

Les mer …

Ny administrerende direktør i Fritzøe Eiendom

Petter Falkgård Andersen er ansatt som administrerende direktør i Fritzøe Eiendom AS.

Les mer …

Tore Møgster slutter i Fritzøe Eiendom

Etter snart fem år i Fritzøe Eiendom har Tore Møgster valgt å fratre som administrerende direktør.

Les mer …

Mille-Marie Treschow er død

Mille-Marie Treschow er død 64 år gammel.

Les mer …

TRESCHOW-FRITZØE MED REKORDRESULTAT

Treschow-Fritzøe AS fikk i 2017 et årsresultat på 550 millioner kroner etter skatt. Omsetningen i Treschow-Fritzøe gruppen var på 2,0 milliarder kroner.

Les mer …

FRITZØE SKOGER SØKER OMDANNING TIL AKSJESELSKAP

Norsk skogbruk har flere utfordringer etter strukturendringene i treforedlingsindustrien, og næringen arbeider aktivt med nye muligheter i det grønne skiftet. Nå velger Fritzøe Skoger å …

Les mer …

Treschow-Fritzøe selger sin eierandel i Carlsen Fritzøe

Thomas Beck overtar Treschow-Fritzøes aksjer og blir 100 %-eier

Les mer …

Konsernsjef Arvid Gusland slutter i Treschow-Fritzøe

Etter to år som leder av Treschow-Fritzøe velger Arvid Gusland å slutte som konsernsjef.

Les mer …

Ny administrerende direktør i SPN

Oddbjørn Bergem er ansatt som administrerende direktør i SPN fra 26.6.2017.

Les mer …

Treschow-Fritzøe AS har solgt sin eierpost i Holte AS

Treschow-Fritzøe AS har solgt sin eierpost på 34 % i Holte AS, til Andiamo AS som eies av Eilif Holte.

Les mer …

FRITZØEPARKEN PÅ NETT

1700 dekar med kulturlandskap, en blanding av bar- og løvskog. Fritzøeparken er et landskapsvernområde med vekt på vern fremfor ren tømmerproduksjon. Med våre nye nettsider, …

Les mer …

TRESCHOW-FRITZØE MED STERKT RESULTAT I 2016

Treschow-Fritzøe fortsetter veksten, og konsernets resultat før skatt ble 137 millioner kroner. Resultatet er 39 millioner kroner bedre enn i 2015 – og det beste …

Les mer …

Nytt samarbeid gir resultater

Treschow-Fritzøe AS er sammen med forfatter Jørn Lier Horst og håndballspiller Anja Hammerseng Edin medeier i Sammen For Livet AS. Samarbeidet begynner nå å bære …

Les mer …

“Sammen for livet” – et prosjekt basert på sosialt entreprenørskap

Treschow-Fritzøe støtter unikt prosjekt som skal bidra til at innsatte i norske fengsler kommer seg videre i utdanning og jobb etter soning.

Les mer …

Treschow-Fritzøe fortsatte resultatveksten i 2015

Treschow-Fritzøes resultat før skatt ble 98 millioner kroner. Konsernet økte dermed resultatet med 35 millioner kroner fra 2014.

Les mer …

Fritzøe Engros AS kjøper Interwood AS

Fritzøe Engros AS kjøper alle aksjene i Interwood AS i Drammen, en anerkjent kvalitetsleverandør til det norske markedet for trearbeidene industri .

Les mer …

Årets julegave går til Gurvika

Denne julen har Treschow-Fritzøe i samarbeid med Carlsen Fritzøe, den lokale byggevarespesialist, valgt å gi en julegave til Gurvika. Julehilsenen kommer i form av et …

Les mer …

SystemPartner Norge søker nye medarbeidere

SystemPartner Norge selger programvare til statlige og private bedrifter som håndterer kredittadministrasjon og innfordring. Nå skal det ansettes 11 nye medarbeidere i nyopprettede stillinger.

Les mer …

Treschow-Fritzøe investerer i SystemPartner Norge AS

Treschow-Fritzøe AS (TF) har inngått avtale med eierne av Systempartner om overtagelse av opp mot 50% av aksjene i Systempartner Norge AS (SPN).

Les mer …

Arkitektens tanker om Sanden Brygge – Fritzøe Eiendoms boligprosjekt på Larviks beste tomt

Kvalitet har vært et styrende premiss siden oppstart av boligprosjektet Sanden Brygge – både når det gjelder arkitektur, planløsning, materialer, omgivelser og miljø. Se hva …

Les mer …

Ny resultatvekst for Treschow-Fritzøe i 2014 – Michael Stang Treschow ny eier

Treschow-Fritzøe fikk et driftsresultat på 89 millioner kroner i 2014, som er 26 millioner kroner bedre enn i 2013. Nå tar konsernsjef Michael Stang Treschow …

Les mer …

Nytt kjøkken til Huset

Huset i Larvik har fått nytt kjøkken i julegave fra Treschow-Fritzøe.

Les mer …

Treschow-Fritzøe støtter LHK

Treschow-Fritzøe bidrar i redningsaksjonen for Larvik Håndballklubb

Les mer …

Ny administrerende direktør i Fritzøe Engros AS

Espen Randsted (44) ansatt som adm. dir. i Fritzøe Engros.

Les mer …