Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Treschow-Fritzøe AS samler og behandler Personopplysninger, og informasjon om dine rettigheter ved lagring av Personopplysninger gjennom våre kontaktskjema eller annen kontakt med oss. “Personopplysninger” er informasjon som identifiserer deg som et enkeltindivid eller som relaterer seg til et identifiserbart enkeltindivid.

PERSONOPPLYSNINGER SOM VI INNHENTER ELLER MOTTAR

 1. Formålet med oppbevare personopplysningene er å kunne besvare henvendelser, eller for å kunne levere en avtalt tjeneste. Dersom det oppbevares personopplysninger, skal det foreligge et samtykke fra den som leverer fra seg opplysningene. Dette samtykke kan når som helst trekkes tilbake.
 2. Dersom vi leverer en tjeneste til deg, er vi pålagt å oppbevare ordrehistorikk samt regnskap- og avgift håndtering (bokføringsloven §13). Dette slettes etter 5 år.
 3. Dersom du legger igjen navn og epost på våre nettsider, oppbevares disse i en mail innboks. Denne slettes ved jevne mellomrom, og minst en gang i året.
 4. Dersom du leverer oss søknad om jobb, eller er med i en ansettelsesprosess slettes all informasjon om deg så snart prosessen er gjennomført og ansettelsen har funnet sted. Vi oppbevarer åpne søknader i ett år dersom du samtykker til dette. Dette samtykke kan når som helst trekkes tilbake.
 5. Behandlingsansvarlig for Personopplysningene er Treschow-Fritzøe AS. Treschow-Fritzøe kan kontaktes ved å benytte epost, info@fritzoe.no eller ved å ringe 33 12 11 00.

SIKKERHET OG OPPBEVARING AV PERSONOPPLYSNINGENE

 1. Treschow-Fritzøe vil til enhver tid ha nødvendige og tilfredsstillende tekniske og organisatoriske sikkerhetsforholdsregler for å beskytte dine data mot tap, misbruk, uautorisert tilgang, avsløring eller endring.
 2. Treschow-Fritzøe har utnevnt en sikkerhetsansvarlig, og har utformet omfattende rutiner for å sikre at ingen uvedkommende har tilgang til dine personopplysninger.  Vi har all Personopplysninger innelåst enten fysisk eller med tilgangsstyrt programvare. Vi vurderer våre rutiner og datasikkerhet med jevne mellomrom. Alle ansatte blir informert om hvordan de best mulig sikrer sine mobile enheter.
 3. Personopplysninger innhentet av Treschow-Fritzøe behandles ikke utenfor EU/EØS, med mindre en av de ansatte er på utenlandsopphold og har behov for å behandle opplysningene for å utføre sitt arbeide.

DINE RETTIGHETER

 1. Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger som Treschow-Fritzøe har registrert på deg til enhver tid. Du kan også be om å motta disse, samt be om at de slettes eller rettes. Dette forutsetter at vi ikke er forpliktet til å oppbevare opplysningene i henhold til lovgivning.
 2. Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du opplever at dine personopplysninger ikke blir behandlet etter gjeldene lover og regler. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke for oppbevaring eller behandling av personopplysninger.
 3. Dersom du ønsker å få slettet, rettet eller tilsendt opplysninger om det i vårt system, kan du ta kontakt på epost: info@fritzoe.no,  eller benytte vår postadresse: Postboks 15, 3285 Larvik

PERSONOPPLYSNINGER TIL TREDJEPART

Treschow-Fritzøe vil aldri dele, selge, overføre eller på annen måte overlevere dine opplysninger til en tredjepart. Det finnes to unntak til dette. Det ene er dersom vi er rettslig forpliktet. Det andre er dersom vi behøver bistand fra andre samarbeidspartnere eller databehandlere for å utføre våre tjenester. I slike tilfeller har vi inngått databehandleravtaler for å ivareta sikkerheten.

ENDRINGER I ERKLÆRING

Dersom det forekommer endringer i vår personvernerklæring, blir dette lagt ut her med en revisjonsdato. Vi oppfordrer deg derfor til å se igjennom denne personvernerklæringen regelmessig.