Ny resultatvekst for Treschow-Fritzøe i 2014 – Michael Stang Treschow ny eier

Treschow-Fritzøe fikk et driftsresultat på 89 millioner kroner i 2014, som er 26 millioner kroner bedre enn i 2013. Nå tar konsernsjef Michael Stang Treschow over som ny eier av selskapet.

Treschow styrker samtidig konsernledelsen med Arvid Gusland som ny konsernsjef. Gusland er for tiden partner i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA. Gusland bor i Larvik og sitter i Treschow-Fritzøes styre. Han er advokat og siviløkonom og har tidligere jobbet i blant annet EY, Rederiforbundet og Olje- og energidepartementet.

Styrker ledelsen

– En av mine første oppgaver da jeg tok over som ny eier var å se på behovet for å styrke ledelsen i konsernet. Vi er derfor veldig glad for at Arvid Gusland har takket ja til jobben som konsernsjef. Med han får vi en veldig godt kvalifisert medarbeider som vil bidra mye til TFs videre vekst, sier Michael Stang Treschow.

Samtidig overtar Michael Stang Treschow som styreleder etter Stein Grimsrud, som har arbeidet i Treschow-Fritzøe i over 40 år og vært konsernsjef i en årrekke.

– Treschow-Fritzøes viktigste ressurser er vår evne til omstilling. Derfor trenger vi flere ressurser i ledelsen. Min jobb som aktivt arbeidende styreleder blir nå sammen med ledelsen for øvrig å se på hvilke områder TF skal satse på fremover for å føre selskapet inn i en ny tid, sier Michael Stang Treschow.

Spennende stilling

– Et tilbud om en så spennende stilling kan man ikke si nei til, sier Arvid Gusland. Treschow-Fritzøe er et selskap som har vist seg omstillingsdyktig i skiftende markeder. Jeg gleder meg til å være med på å løfte selskapet videre sammen med Michael og alle de dyktige medarbeiderne i konsernet, sier Arvid Gusland som starter opp i sin nye jobb 1. august.

Solid resultatvekst

Treschow-Fritzøes resultat før skatt ble 63 millioner kroner, en økning på 16 millioner kroner fra året før. Årsresultatet etter skatt ble 34 millioner kroner, mot 23 millioner kroner foregående år. Det er spesielt byggevareselskapene som løfter resultatet, både Fritzøe Engros, CEOS og Carlsen Fritzøe oppnådde resultatvekst. I tillegg leverte larvikittprodusenten Lundhs et resultat som var bedre enn fjoråret.

-Vi er godt fornøyd med resultatet for 2014. Våre virksomheter greier seg godt i krevende markeder, og makter å kombinere ekspansjon og omsetningsvekst med god lønnsomhet, sier Michael Stang Treschow.

Treschow-Fritzøe utvidet aktiviteten i 2014 ved etableringen av TF Invest, som er en egen enhet med ansvar for forvaltning og verdiutvikling av selskapets aksjeportefølje og investeringer utenfor dagens kjerneområder.

Hyller ansatte

Stang Treschow legger til at han gjerne vil gi honnør til de ansatte i selskapene i konsernet;

– Det er deres innsats som er grunnen til at alle våre virksomheter hevder seg godt i konkurransen med store norske og internasjonale selskaper, slik at vi med basis i lokalt norsk eierskap kan satse videre på vekst og utvikling, avslutter han.

* * * *

FAKTA:

  • Konsernets omsetning i 2014 ble 1.886 mill. kroner som er 15 % høyere enn året før.
  • I konsernets driftsresultat ligger det goodwillavskrivninger og kostnader til prosjekter og videreutvikling av selskapene, og underliggende drift og kontantstrøm er god.
  • Konsernets egenkapitalandel er 51 % og den finansielle stillingen er solid.
  • Import og distribusjon av trebaserte produkter til industri og forhandlere foregår gjennom de heleide datterselskapene Fritzøe Engros AS og CEOS AB, samt i det deleide selskapet Ljungberg Fritzøe AB. Konsernets omsetning fra disse selskapene, som dekker markedene i Norge og Sverige, ble i 2014 på 920 millioner kroner – en økning på 180 millioner kroner (24 %) fra året før. Oppkjøpet CEOS gjorde i 2013 av det Stockholm-baserte selskapet Sigvart Spångberg AB, samt etableringen av Ljungberg Fritzøe AB, som også ble gjort i 2013, bidro til den sterke omsetningsveksten. Veksten ble kombinert med et tilfredsstillende resultatnivå.
  • Fritzøe Eiendom AS har høy aktivitet i sitt drifts- og utviklingsarbeid. Forvaltningen av selskapets eiendomsportefølje på 55.000 m2, gir stabile leieinntekter og grunnlag for prosjektutvikling knyttet til sentrale tomteområder i Larvik. Totalt omfatter arealene 4.800 daa, og det satses først og fremst på boligprosjekter. Byggearbeidene på Sanden Brygge startet i 2014, og for flere andre prosjekter er nå reguleringsprosesser i gang. I tillegg startet ombyggingen av et større, gammelt industribygg – Mølla – i 2014. Dette prosjektet vil bli ferdigstilt sommeren 2015, og bygget er fullt utleid.
  • Treschow-Fritzøes larvikittengasjement foregår gjennom 50 % eierandel i Lundhs AS. Selskapet hadde i 2014 et godt år, både når det gjelder produksjon og salg. Salget til hovedmarkedet som er Kina og til øvrige, etablerte markeder fortsatte på et godt nivå, mens nye markeder ble systematisk bearbeidet. Selskapet har de senere år lagt betydelige ressurser i økt markedsføring og salg, og satser på å bygge opp Lundhs til et internasjonalt merkevarenavn for larvikitt av høy kvalitet. Selskapet eksporterer nær 100 % av sin produksjon, og ser fortsatt et betydelig potensial for videre vekst.
  • Konsernets byggevarehandel gjøres gjennom 50 % eierandel i selskapet Carlsen Fritzøe AS. Carlsen Fritzøe er en byggevarekjede med 17 moderne byggevarehus, lokalisert i fem fylker og strekker seg fra Kristiansand i sør til Oslo i nord. Selskapet har en klar vekststrategi, og åpnet i 2014 nye anlegg på Jessheim og i Tønsberg. Denne virksomheten omsatte for 1.345 millioner kroner i fjor, en økning på 3 %.
  • I tillegg omfatter konsernets virksomhet også Fritzøe Skoger. Fritzøe Skoger er personlig eiet, og er ikke regnskapsmessig integrert i tallene for Treschow-Fritzøe. Fritzøe Skoger hadde i 2014 en drift i samsvar med planer og forutsetninger, og leverte et tilfredsstillende resultat.

 

Kilde: Treschow-Fritzøe AS, Larvik 4. juni 2015.

Fornybar energi

Treschow-Fritzøe følger nøye debatten som pågår om kraftbehov i regionen med utgangspunkt i kraftpriser og framtidig behov for energi i Grenlandsområdet og Vestfold.  

Les mer …

FRITZØE SKOGER KJØPER SKOGEIENDOMMER I SKIEN OG BAMBLE

Michael Stang Treschow styrker sin satsning på skogdrift og kjøper gjennom selskapet Fritzøe Skoger, to eiendommer på til sammen 34.000 dekar i Skien og Bamble. …

Les mer …

TRESCHOW-FRITZØE MED REKORDRESULTAT I 2021

Sterke markeder for byggevarer, effektiv drift og vellykkede strategiske grep gjorde at Treschow-Fritzøe fortsatte fremgangen, og fikk et historisk godt driftsresultat i fjor. Konsernets finansielle …

Les mer …

Cato Ness ansettes i Treschow Fritzøe med overordnet ansvar for utvikling av konsernets handelsvirksomhet.

Treschow Fritzøes handelsvirksomhet omsetter i år for nivå 3 mrd. nok og består av Fritzøe Engros AS i Norge, CEOS AB og Ljungberg Fritzøe AB …

Les mer …

SOLID RESULTATVEKST FOR TRESCHOW-FRITZØE

Godt skandinavisk marked for byggevarer, sterk drift, strukturelle tilpasninger i konsernet og tiltak for å håndtere Covid-19 gjorde at Treschow-Fritzøe fortsatte fremgangen i 2020. Konsernet …

Les mer …

Fritzøe Engros er Miljøfyrtårn

Fritzøe Engros AS har i en årrekke jobbet målrettet med miljø- og bærekraftaspekter ved sine produkter, og fører i dag flere hundre sertifiserte og miljømerkede …

Les mer …

Fritzøe Engros kjøper Hardstuff

Fritzøe Engros AS overtok fra begynnelsen av januar Hardstuff AS på Nesbru i Asker.

Les mer …

Sammen for Livet får statsstøtte i 2021

Sammen for Livet bevilges 2,3 millioner kroner over statsbudsjettet for 2021. Det er resultatet etter budsjettforliket mellom regjeringen og FrP.

Les mer …

VIKTIG ANERKJENNELSE AV SOSIALT ENGASJEMENT

Statsminister Erna Solberg ga viktig anerkjennelse til det Treschow-Fritzøe-finansierte Sammen for Livet da hun 15. september var på besøk i Larvik.

Les mer …

SOLID RESULTAT FOR TRESCHOW-FRITZØE I 2019

Gode markeder, dyktige og dedikerte medarbeidere, stø kurs og en langsiktig styrking av virksomhetene i konsernet ga en omsetning på 2,4 milliarder kroner og et …

Les mer …

TRESCHOW-FRITZØE UTVIDER SATSINGEN PÅ BYGGEVAREDISTRIBUSJON

Treschow-Fritzøe AS eier og drifter selskaper innen skogsdrift, eiendom, larvikittindustri, byggevaredistribusjon og programvareutvikling. Forretningsområdet byggevaredistribusjon består av Fritzøe Engros AS i Norge, CEOS AB og …

Les mer …

Ny administrerende direktør i Fritzøe Eiendom

Petter Falkgård Andersen er ansatt som administrerende direktør i Fritzøe Eiendom AS.

Les mer …

Mille-Marie Treschow er død

Mille-Marie Treschow er død 64 år gammel.

Les mer …

TRESCHOW-FRITZØE MED REKORDRESULTAT

Treschow-Fritzøe AS fikk i 2017 et årsresultat på 550 millioner kroner etter skatt. Omsetningen i Treschow-Fritzøe gruppen var på 2,0 milliarder kroner.

Les mer …

FRITZØE SKOGER SØKER OMDANNING TIL AKSJESELSKAP

Norsk skogbruk har flere utfordringer etter strukturendringene i treforedlingsindustrien, og næringen arbeider aktivt med nye muligheter i det grønne skiftet. Nå velger Fritzøe Skoger å …

Les mer …

Treschow-Fritzøe selger sin eierandel i Carlsen Fritzøe

Thomas Beck overtar Treschow-Fritzøes aksjer og blir 100 %-eier

Les mer …

Treschow-Fritzøe AS har solgt sin eierpost i Holte AS

Treschow-Fritzøe AS har solgt sin eierpost på 34 % i Holte AS, til Andiamo AS som eies av Eilif Holte.

Les mer …

FRITZØEPARKEN PÅ NETT

1700 dekar med kulturlandskap, en blanding av bar- og løvskog. Fritzøeparken er et landskapsvernområde med vekt på vern fremfor ren tømmerproduksjon. Med våre nye nettsider, …

Les mer …

TRESCHOW-FRITZØE MED STERKT RESULTAT I 2016

Treschow-Fritzøe fortsetter veksten, og konsernets resultat før skatt ble 137 millioner kroner. Resultatet er 39 millioner kroner bedre enn i 2015 – og det beste …

Les mer …

Nytt samarbeid gir resultater

Treschow-Fritzøe AS er sammen med forfatter Jørn Lier Horst og håndballspiller Anja Hammerseng Edin medeier i Sammen For Livet AS. Samarbeidet begynner nå å bære …

Les mer …

“Sammen for livet” – et prosjekt basert på sosialt entreprenørskap

Treschow-Fritzøe støtter unikt prosjekt som skal bidra til at innsatte i norske fengsler kommer seg videre i utdanning og jobb etter soning.

Les mer …

Treschow-Fritzøe fortsatte resultatveksten i 2015

Treschow-Fritzøes resultat før skatt ble 98 millioner kroner. Konsernet økte dermed resultatet med 35 millioner kroner fra 2014.

Les mer …

Fritzøe Engros AS kjøper Interwood AS

Fritzøe Engros AS kjøper alle aksjene i Interwood AS i Drammen, en anerkjent kvalitetsleverandør til det norske markedet for trearbeidene industri .

Les mer …

Årets julegave går til Gurvika

Denne julen har Treschow-Fritzøe i samarbeid med Carlsen Fritzøe, den lokale byggevarespesialist, valgt å gi en julegave til Gurvika. Julehilsenen kommer i form av et …

Les mer …

Arkitektens tanker om Sanden Brygge – Fritzøe Eiendoms boligprosjekt på Larviks beste tomt

Kvalitet har vært et styrende premiss siden oppstart av boligprosjektet Sanden Brygge – både når det gjelder arkitektur, planløsning, materialer, omgivelser og miljø. Se hva …

Les mer …

Ny resultatvekst for Treschow-Fritzøe i 2014 – Michael Stang Treschow ny eier

Treschow-Fritzøe fikk et driftsresultat på 89 millioner kroner i 2014, som er 26 millioner kroner bedre enn i 2013. Nå tar konsernsjef Michael Stang Treschow …

Les mer …

Nytt kjøkken til Huset

Huset i Larvik har fått nytt kjøkken i julegave fra Treschow-Fritzøe.

Les mer …

Ny administrerende direktør i Fritzøe Engros AS

Espen Randsted (44) ansatt som adm. dir. i Fritzøe Engros.

Les mer …