Fritzøe Eiendom

Med historien i veggene fylles gamle industrieiendommer med ny og skapende virksomhet.

Områdene rundt Farriselva i Larvik har vært en plass for industrivirksomhet i mer enn 600 år. De siste tiårene har den gamle industrivirksomheten måttet vike plassen for en ny bydel med utbredt næringsvirksomhet og moderne boliger. Området rommer også arenaer for kunst og kultur, og har blitt en funksjonell og estetisk bydel i Larvik.

Det er frem til 2020 gjort investeringer i størrelsesorden 1,5 milliarder kroner i restaurering og nyutvikling av selskapets eiendommer i Larvik.

Besøk nettsiden

Fritzøe Eiendom

Med historien i veggene fylles gamle industrieiendommer med ny og skapende virksomhet.

 

Les mer …

Fritzøe Skoger

Som en av Norges største skogeiendommer, er Fritzøe Skoger en viktig arena for næring, biologisk mangfold og rekreasjon.

 

Les mer …

Fritzøe Engros

En solid aktør i jevn vekst

 

Les mer …

Lundhs

Med larvikitt som Norges nasjonalstein, har Lundhs et eksklusivt produkt med hele verden som marked.

 

Les mer …

ceos

CEOS

CEOS AB har sitt hovedkontor i Forserum. Selskapet er i hovedsak rettet mot det svenske industrimarkedet.

 

Les mer …

DLH

DLH er blant de største, eldste og mest erfarne leverandørene av plateprodukter i Norden.

 

Les mer …

ljungberg fritzoe

Ljungberg Fritzøe

Ljungberg Fritzøe leverer kostnadseffektive og skreddersydde logistikkløsninger med et sterkt fokus på den svenske byggematerialehandelens behov.

 

Les mer …